Strona główna

Fizjoterapia i rehabilitacja

Kompleksowa pomoc fizjoterapeutyczna przy dolegliwościach bólowych, pourazowych, pooperacyjnych kręgosłupa, kończyn dolnych, górnych, całego tułowia, obejmująca także głowę.

Terapia dzieci i dorosłych pod kątem rozpoznania, obejmująca polepszenie jakości życia, korektę wad postawy, przygotowanie przedoperacyjne, opiekę pooperacyjną.

Specjalistyczna rehabilitacja przy zaburzeniach neurologicznych typu: zaburzenia równowagi, udary, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane (SM), urazy czaszkowo-mózgowe, uszkodzenia rdzenia kręgowego, rozszczep kręgosłupa, porażenie mózgowe.

Diagnostyka funkcjonalna narządu ruchu.

Funkcjonalne przygotowanie i ocena zawodnika.

Facebook